Programová nabídka

I. Programy „A CAPELA“

1. Evropská vokální hudba
Uslyšíte anglické renesanční madrigaly věhlasných autorů, krásné vokální skladby lichtenštejnského autora Josefa Gabriela Rheinbergera, moderní francouzskou duchovní hudbu, zřídka uváděný cyklus šesti písní od Paula Hindemitha a nakonec příjemné šansony od Josepha Kosmy (mj. autor scénické a filmové hudby).

2. Rosu dejte, nebesa, shůry
Adventní program je sestaven z adventních písní z celé Evropy. Zazní mj. staré španělské a anglické koledy, německé skladby, chorály J. S. Bacha, ale také francouzské šansony. Chybět nebudou ani české adventní písně a koledy např. Adama Michny z Otradovic, ale také koledy barokního hudebníka V. H. Rovenského v úpravě mladého skladatele Jana Valuška, které jsou v podání ENSEMBLE FRIZZANTE českou premiérou.

 

II. Hudba a mluvené slovo
1. Poezie ve vokální hudbě
recitace: Vanda Hybnerová
Netradiční koncert, který kombinuje recitaci básní s vokální hudbou, je díky své délce vhodný pro méně náročné publikum, ovšem nabídne i skladby pro skutečné odborníky. Uslyšíte anglické renesanční madrigaly věhlasných autorů, krásné vokální skladby lichtenštejnského autora Josefa Gabriela Rheinbergera, moderní francouzskou duchovní hudbu, zřídka uváděný cyklus šesti písní od Paula Hindemitha a nakonec příjemné šansony od Josepha Kosmy (mj. autor scénické a filmové hudby). Zazní básně anglických renesančních básníků Johna Donna a Wiliama Shakespeara i moderních autorů, Suzanne Renaud, Bohuslava Reynka, Rainera Marii Rilka a Jacquese Préverta. Program je rozdělený do tří částí:
a. Anglické hravé madrigaly (16. a 17. stol.) + recitace staré anglické poezie
Hravé anglické renesanční madrigaly věhlasných autorů. Jedná se o skladby nejčastěji na téma milostného vzplanutí, lásky, ale i odloučení či smrti. Jejich harmonie je průhledná a čirá, přesto ne na první poslech čitelná a zřejmá.
b. Rakouská a francouzská duchovní hudba
c. Francouzské šansony
Skladby moderních francouzských autorů 20. století Paula Hindemitha a Josepha Kosmy (mj. autor scénické a filmové hudby), kteří zhudebnili básně Rainera Marii Rilka a Jacquese Préverta. Komické a současně tragické básně (o sněhulákovi, který roztaje u kamen nebo vrabčákovi, kterého zakousne kočka) Kosma zhudebnil s lehkostí a nadsázkou.

 

III. Ensemble Frizzante a přátelé
1. Nevšední spojení (Bach)
Ensemble Frizzante, host: Monika Kaštanová (soprán), Denisa Ullmannová (alt), Jakub Herzan (tenor), Ivo Šiler (bas), Lukáš Mik (sólové housle), Kostiantyn Tyshko/Ondřej Múčka (varhanní pozitiv)
Koncert představí duchovní program inspirovaný dramaturgií, kterou jako první sestavil proslulý vokální soubor Hilliard Ensemble v roce 2001. Tato dramaturgie střídá Bachovy chorály s částmi jeho Partity d moll pro sólové housle, přičemž v poslední části Ciaccone se vokální fragmenty chorálů a part houslí propojí. Vznikají tak zvukově působivé celky, které přinášejí mimo jiné nový pohled na tyto více než 300 let staré skladby.

 

2. Večerní písně
Ensemble Frizzante, host: vokální soubor Illegato
Projekt večerních písní o hvězdách, nočních sovách, polární záři a světle v temnotách. Koncert představí skladby od renezance až po 21. století. Uslyšíte například hravé anglické madrigaly, německé protestantské chorály či francouzskou moderní hudbu v podání kvartetu kvintetu, sextetu a oktetu. Dále zazní především skladby současných severských autorů inspirovaných polární září (např. skladbu Stars od Erikse Ešenvaldse, při níž zpěváci hrají na šest různě naladěných skleniček).

 

3. „Vzdálení i blízcí“ - avantgardní židovská hudba
Ensemble Frizzante, host: Lukáš Hacek (baryton), Kostiantyn Tyshko (klavír), Otakar Blaha (recitace)
Unikátní program avantgardní hudby začátku 20. století představí u nás méně známé, ovšem v zahraničí často uznávané české (nebo se Českem spojené) židovské autory jako je například Erich Wolfgang Korngold, Pavel Haas, Alexander Zemlinski či Hans Eisler. Unikátem jsou skladby Viktora Merze, rodáka z Brna, který musel před nacisty prchnout od Anglie, odkud bylo jeho dílo zasláno zpět do Brna teprve v roce 2017. Dramaturgie rovněž zahrnuje málokdy uváděné madrigaly Gideona Kleina, které složil v Terezíně v roce 1944 krátce před svou smrtí. Na koncertě tak postupně zazní sólové písně pro baryton, klavírní suita, mužský i smíšený sbor či komornější kvintet. Koncert doprovází mluveným slovem Otakar Blaha.

 

4. Francouzské melodie a šansony
Ensemble Frizzante, hosté: Markéta Cukrová (mezzosoprán), Kristýna Znamenáčková (klavír)
Program uvádí krásnou vokální hudbu francouzského impresionismu, zazní skladby Maurice Ravela, Clauda Debussyho nebo Paula Hindemitha, ale i francouzské šansony Josepha Kosmy a Jacquesa Brela. Sólové písně přednese u nás i ve světe uznávaná mezzosopranistka Markéta Cukrová, která několikrát obdržela širší nominaci na cenu portálu Opera Plus pro nejvýraznější pěvecké osobnosti. Na klavír hraje Kristýna Znamenáčková, absolutní vítězka soutěže Nadace Bohuslava Martinů v roce 2015.
Tento program se skvěle hodí do moderních interiérů či zahrad, premiéra proběhla v zahradě vily Stiassni v Brně. Koncert trvá 60 minut.