Programová nabídka

1. „RUSALKA, CARMEN, PRODANÁ NEVĚSTA“

-         výběr z českých a světových oper a operet

G. B. Pergolesi "Stizzoso" (La serva padrona)

G. F. Händel: Rodelinda, Rinaldo

B. Smetana: Árie Mařenky (Prodaná nevěsta)

P. I. Čajkovskij: árie Taťány (Eugen Onegin)

A. Dvořák: árie Rusalky (Rusalka)
A. Dvořák: árie Terinky (Jakobín)

W. A. Mozart: árie Zuzanky (Figarova svatba)

G. Puccini: árie Mimi (Bohéma) 

G. Puccini: árie Liu (Turandot)

G. Bizet: árie Michaely (Carmen)

F. Lehár: Lippen  sweigen (Veselá  vdova)

doplněno klavírními vstupy

 

2. „V NÁRODNÍM TÓNU“

-         výběr z českých oper a písní

B. Smetana: Árie Mařenky (Prodaná nevěsta)

B. Martinů: Písničky na jednu stránku (výběr) 

A. Dvořák: árie Rusalky (Rusalka)
B. Martinů: Písničky na dvě stránky (výběr) 
A. Dvořák: V Národním tónu 
A. Dvořák: Cigánské melodie (výběr)

L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních, doplněno klavírními vstupy

 

3. „SOPRANO…..TO NEJLEPŠÍ“

-         výběr z českých a světových oper, oratorií a písní

Kombinace obou předchozích programů je možno připravit dle přání pořadatele. Součástí programu jsou také ukázky ze světových oratorních skladeb (G. B. Pergolesi: Stabat mater, G. F. Händel: oratorium Solomon ad.)

 

4. „SVÁTKY VÁNOČNÍ“

-         koncert s vánoční tématikou

A. Dvořák: Biblické melodie, G. Caccini: Ave Maria, G. F. Händel: La scia, chio pianga (Rinaldo), Ch. Gounod  / J. S. Bach:  Ave  Maria, G. Bizet: Angus Dei,

W. A. Mozart: Laudate  dominum, F. Schubert: Ave Maria, C. Franck: Panis  Angelice, vánoční koledy a písně

 

5. „THE BEST OF – Eliška GATTRINGEROVÁ“

-         výběr nejoblíbenějších árií a písní

 

6. „NA MÍRU“

-         program sestavený dle požadavku objednatele s přihlédnutím ke specifikům lokality, charakteru akce a sálu, možnostem doprovodného nástroje apod.