Matyáš Novák: Schumannův koncert s orchestrem - ROZHOVOR

Matyáš Novák: Schumannův koncert s orchestrem - ROZHOVOR

5. 2. 2016 / MARIÁNSKÉ LÁZNĚ -

 

Značnou flexibilitu a schopnost rychlé adaptace projevil 17letý klavírista MATYÁŠ NOVÁK, když vyhověl nabídce neprodleně zaskočit v abonentním koncertu Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Na programu byl Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 54 Roberta Schumanna. Během deseti dnů dílo připravil a následně ve dvou dnech nazkoušel s orchestrem. Odměnou mu byl potlesk publika ve stoje.
 

Zažil jsi už někdy podobnou situaci, kdy ses musel rychle rozhodnout, zda nabídku na koncert přijmeš?

V červenci 2015 jsem dostal nabídku zahrát si Mozartův klavírní koncert G dur KV 453 s Orchestra di Camera di Imola v rámci letních kurzů a festivalu v italské Imole. Nabídka přišla 10 dní před plánovaným koncertem. Původně jsem chtěl odmítnout, protože mi přišlo nereálné nastudovat celý koncert v tak krátké době. Nakonec jsem nabídku přijal a zpětně jsem moc rád. Byl to úžasný zážitek a skvělá zkušenost. Zjistil jsem, že i za velmi krátký časový úsek jsem schopen se kvalitně připravit.

 

Hrálo ve Tvém rozhodování roli i to, o jaký koncert se jedná?
Zcela jednoznačně. Jak u Mozarta, tak nyní u Schumanna. Oba tito skladatelé jsou mi velmi blízcí a jejich hudba v obou případech respektuje určité harmonické postupy, typické pro období, v němž tvořili, což je pro interpreta velká pomoc. Koncert současného autora bych se za tak krátkou dobu zpaměti nenaučil.

 

Znamená to, že jsi měl na nastudování Schumannova obtížného díla pouhých 14 dnů?
V případě Mozarta tomu tak bylo, u Schumanna ne docela. První větu jsem hrál v listopadu se Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře, takže půlku koncertu jsem měl „v praxi vyzkoušenou“. Právě 3. věta je prý ale nejobtížnější.
Schumannův klavírní koncert patří k vrcholným dílům klavírní literatury období romantismu a technicky i výrazově je velmi náročný. Schumann na koncertě pracoval několik let a na prokomponovanosti díla je to znát. Původně, v roce 1839 zkomponoval Fantazii pro klavír a orchestr, ze které pak učinil první část koncertu. Na přání své ženy Kláry potom dokomponoval druhou a třetí větu. A je pravda, že třetí věta je v mnoha ohledech velmi náročná. V každém případě je to výzva.

 

Takže máš rád výzvy?
Samozřejmě jsem zvažoval obě varianty, tedy přijmout nebo nepřijmout. Ale vím, že kdybych odmítl, stále bych si říkal, že jsem udělal chybu. Cítím obrovský respekt a pokoru k Schumannově hudbě a podle toho jsem k celé akci přistoupil. Ten koncert miluju, je nádherný a možnost zahrát si ho celý všechna negativa (jako vstávání ve čtyři ráno, abych se dostal do Mariánských Lázní na zkoušku), která vzniklá situace přinesla, bohatě vyvážila.